ÖPPETTIDER | Mån - tor: 08.00-17:00 | Fre: 08.00-12.00

Våra Priser


Med den tandvårdreform vi idag har är det svårt att säga exakt vad en behandling kommer att kosta.

Prissättning sker utifrån vårdbehovet. Vi lämnar gärna ett kostnadsförslag vid undersökningstillfället för din trygghet. 

Olika bidrag

Du som kund får årligen ett bidrag på 300- eller 600:-. Det är ett så kallat allmänt tandvårdsbidrag som vi inom tandvården ser elektroniskt via Försäkringskassan. Detta bidrag kan användas för nästan all behandling. 

Du har även högkostnadsskydd om dina tandvårdskostnader blir höga. Alla kostnader över 3000:- /år ersätts av Försäkringskassan med 50% av referenspriset, dvs du betalar endast 50% av kostnaden. Om dina tandvårdskostnader överstigen 15.000:- under en behandlingsperiod ersätter FK överstigande del med 85% av referensprisetoch du betalar endast 15%. 

Sedan 2013 finns även ett "Särskild tandvårdsbidrag" för vissa patienter som lider av sjukdomar som kan försämra tandstatus. Det innebär 600:- per halvår och ett speciellt läkarintyg krävs för att få ersättningen. Detta bidrag kan dock bara användas för undersökningar och förebyggande behandlingar, dvs alltså inte för lagningar, protetik. 

Vissa patienter är även berättigad till Nödvändig tandvård "Gult kort" eller "Blått kort" och detta sköts av Landstinget och läkare. Dessa patienter går hos oss för samma taxa som på vårdcentralerna. 

I och med den nya tandvårdsreformen har regeringen gjort en referensprislista som ska ligga till grund för tandvårdens prissättning, även om prissättningen fortfarande är fri och stora variationer förekommer. Referenspriset är ett hjälpmedel för dig som kund att se hur just din vårdgivare ligger i pris. Dessa referens priser måste alltid finnas med på ett kvitto eller kostnadsförslag.

Ersättningsberättigad behandling

Alla reparativa och förebyggande behandlingar, sjukdomsbehandlingar och undersökningar är ersättningsberättigad. Estetisk behandling ss tandblekning är inte ersättningsberättigad, utan du får stå för hela kostnaden själv.

Följ oss gärna på Facebook!

© Mun i Form AB